Kalendarium

Marzec 2023
Rozpoczęcie programu Wsparcia rehabilitacyjnego. Program realizowany dzięki pomocy Powiatu Mińskiego" edycja 2023

Luty 2023
Realizacja zadania publicznego MIasta Sulejówek - Pomoc osobom niepełnosprawnym. Edycja 2023

Grudzień 2022
Sppotkanie integracyjne podopiecznych i opiekunów Fundacji

Kontynuacja programu wsparcia psychologicznego realizowanego wspólnie z PFRON.

Kwiecień 2022
Rozpoczęcie programu Wsparcia rehabilitacyjnego. Program realizowany dzięki pomocy Powiatu Mińskiego" edycja 2022

Kontynuacja programu wsparcia psychologicznego realizowanego wspólnie z PFRON.

Rozpoczęcie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Lipiec 2021
Rozpoczęcie programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021. Poradnictwo specjalistyczne
Maj 2021

Rozpoczęcie programu Wsparcia rehabilitacyjnego. Program realizowany dzięki pomocy Powiatu Mińskiego"

Rozpoczęcie programu wsparcia psychologicznego realizowanego wspólnie z PFRON.

Grudzień 2020

Zakończenie programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020. Poradnictwo specjalistyczne"

Spotkanie Integracyjne dzięki wsparciu Miasta Sulejówek.
24 sierpnia 2020
Fundacja otrzymuje nr KRS i NIP
14 marca 2020
Inauguracyjne spotkanie Zgromadzenia Fundatorów na którym w obecności Notariusza powołano organy Fundacji.
Luty 2020
Powołano Zgromadzenie Fundatorów
Październik 2019
Spotkanie opiekunów dorosłych dzieci niepełnosprawnych.

WSPIERAJĄ NAS....

Dane Fundacji

Fundacja "Świat Integracji"
ul. Głowackiego 35
05 - 071 Sulejówek
tel. +48 667 495 808
NIP: 822 2382 644
Regon: 386830538

Poszukaj nas