PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYWOŁANYM PRZEZ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA EDYCJA 2022


Dzięki wsparciu PFRON ul. al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, po raz kolejny zrealizowaliœmy zadanie publiczne, którego celem było wsparcie psychologiczne dla naszych podopiecznych i ich rodzin.
DZIĘKUJEMY!!!Poradnictwo psychologiczne ta forma pomocy odbywała się głównie w formie spotkań opiekunów i podopiecznch przede wszystkim w miejscach zamieszkania, gdzie były optymalne warunki do poznania rodziny i udzielenia najbardziej dostosowanych do potrzeb rodziny porad. W kilku przypadkach sesje odbywały się w siedzibie Fundacji. Zatrudnieni specjaiści i wolontariusze spotykali się z podopiecznymi i ich rodzinami, niosąc bezpośrednią pomoc w radzeniu sobie ze skutkami pandemii.

Projekt okazał się bardzo pomocny. Nasi podopieczni, po raz pierwszy od dłuższego czasu, mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia specjalistów

Wysokoœć przyznanych środków: 199 000,00 zł
W terminie zostało złożone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.Dane Fundacji

Fundacja "Świat Integracji"
ul. Głowackiego 35
05 - 071 Sulejówek
tel. +48 667 495 808
NIP: 822 2382 644
Regon: 386830538

Poszukaj nas