O NAS

Fundacja "Świat Integracji" jest organizacją non-profit, która działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w społeczeństwie. Powstała 14.03.2020 r. w Sulejówku z inicjatywy matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami.

Od 28.08.2022 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Celem fundacji jest poprawa jakoœci życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych czynnościach, włšczenie ich do życia społecznego oraz walka z wykluczeniem.

Fundacja "Świat Integracji" oferuje szeroki zakres działań, takich jak rehabilitacja, terapia, wsparcie psychologiczne oraz edukacja. Organizacja, w ramach pozyskanych funduszy, prowadzi również warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby swoich podopiecznych i zapewnić im najlepsze wsparcie.

Fundacja"Świat Integracji" działa na terenie Powiatu Mińskiego i prowadzi liczne projekty, takie jak wsparcie psychologiczne, organizacja spotkań integracyjnych, zajęć rehabilitacyjnych i artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz kampanii społecznych promujšcych ideę integracji i równości szans.

Działania Fundacji "Świat Integracji" są niezwykle ważne dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także dla budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.


Władze fundacji:
Anna Brodecka - Prezes Zarządu
Beata Kulma - członek Zarządu
Marzena Łukaszewska - członek Zarządu

Dane Fundacji

Fundacja "Świat Integracji"
ul. Głowackiego 35
05 - 071 Sulejówek
tel. +48 667 495 808
NIP: 822 2382 644
Regon: 386830538

Poszukaj nas